09 315 888 30
 1. Valtuuttaminen
 2. Websivusto -paketti
 3. Valokuvat
 4. Verkkokaupat
 5. Palvelut
 6. Lisäkustannukset
 7. Korjaukset ja muutokset
 8. Sivujen muokkaus kolmannen osapuolen tai asiakkaan toimesta
 9. Webhotellipalvelu
 10. Hakukonerekisteröinti
 11. Työaikataulu ja valmistumispäivämäärä
 12. Ylläpidon vapaajakso
 13. Pidennetyt huoltosopimukset
 14. Tekijänoikeus ja tavaramerkit
 15. Projektin toimeksianto
 16. Ikä
 17. Takuut ja velvollisuudet
 18. Vahingonkorvaus
 19. Oikeudet sopimuksen päättymisen yhteydessä
 20. Ilmoitukset
 21. Sähköisen kaupankäyntiin liittyvät lait
 22. Websivuston ja grafiikoiden omistajuus
 23. Oikeudenkäynti
 24. Lisenssinostosopimuksen maksaminen

1. Valtuuttaminen

Asiakas sitoutuu sopimukseen Web2Fix Oy:n kanssa. Ainoa omistaja, itsenäinen urakoitsija, aikomuksenaan täsmällinen päämärä, mikä on websivuston luominen ja/tai kehittäminen.

Asiakas valtuuttaa Web2Fix Oy:lle pääsyn yllä mainitun yrityksen websivuston tilille. Asiakas myös valtuuttaa websivuston webhotellipalvelun antamaan Web2Fix Oy:lle "kirjoitusoikeudet" asiakkaan websivuston sivuhakemistoon, Cgi-Bin hakemistoon ja mihin muuhun tahansa hakemistoon tai ohjelmistoon, mihin tarvitaanpääsyä tässä projektissa. Web2Fix Oy saa myös oikeudet julkaista asiakkaan valmiin tai keskeneräisen websivuston internetin hakukoneisssa, sekä myös muissa internetin hakemistoissa ja listoissa.

2. Websivusto -paketti

Verkkotunnuksen rekisteröinti: Web2Fix Oy hankkii asiakkaalle verkkotunnusnimen asiakkaan näin halutessa. Tästä aiheutuvat kulut lisätään laskuun.

Webbihotelli maksu: Webhotelli- sekä verkkotunnusmaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Jos asiakkaalla on jo oma verkkotunnus, Web2Fix Oy ohjaa osoitteen uuteen webhotellipalveluun. Jos asiakas haluaa tietyn verkkotunnusnimen joka on toisen osapuolen omistuksessa, täytyy asiakkaan itse neuvotella tästä kyseisen osapuolen kanssa.

Teksti. Verkkosivun tekstimateriaali tulee toimittaa asiakkaan toimesta .doc formaatissa kannettavalla massamuistilla(cd, dvd tai usb-tikku) tai sähköpostin liitteenä. Jos tekstimateriaali joudutaan luomaan Web2Fix Oy:n toimesta, siitä laskutetaan erikseen ja kustannukset lisätään loppusummaan.

Linkit. Tämä sopimus sisältää maksimissaan kuusi(6) ulkoista tai suhteellista linkkiä per websivu ja vastauslinkki jokaiselle websivulle mihin tahansa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen.

Ulkoiselle sivulle linkittäminen täytyy tapahtua niin, että kyseisen kohdesivun materiaali avautuu uuteen ikkunaan (pop-up ikkuna).

Valokuvat. Asiakkaan tulee toimittaa käytettävät valokuvat ja muu sekalainen graafinen materiaali. Jos valokuva- tai muu graafinen materiaali joudutaan luomaan Web2Fix Oy:n toimesta, siitä laskutetaan erikseen ja kustannukset lisätään loppusummaan.

Skannaaminen. Tämä sopimus sisältää enimmillään kymmenen(10) kuvan skannaamisen asiakkaalle. Ole hyvä ja huomioi: jos ennakoidaan, että laajamittaista tai suurkuvien skannausta tarvitaan, ota yhteyttä Web2Fix Oy:n sopiaksesi isojen määrien skannaamisen hinnoittelusta ja/tai alennuksista.

Asennus. Valmis websivusto ladataan webhotelliyritykseemme vain yhden kerran ilman erillisiä lisäkustannuksia.

Sähköposti. Verkkotunnukselle annetaan yksi sähköpostiosoite. Useammasta sähköpostiosoitteesta voi koitua lisäkustannuksia.

Webselainten välinen yhteensopivuus. Sopimuksemme sisältää websivun olevan toimiva sekä Safarin, Google Chromen että Firefoxin kanssa. Tässä yhteydessä yhteensopivuus tarkoittaa, että jokaisen websivun kriittiset osat olevan toimivat jokaisessa edellämainituissa selaimessa. Asiakas on tietoinen siitä, että uudemmat webtekniikat saattavat vaativat nykyaikaisemman selainversion, liitännäisen(plug-in) tai valmistajanlaitteen (iPad, älypuhelimet jne.) Asiakas on myös tietoinen siitä, että sitä mukaa kun uusia versioita selaimista ilmestyy, nämä uudet versiot eivät välttämättä ole enää yhteensopivia edellisten versioiden kanssa.

Jos huoltosopimusta ei ole tehty (lisenssin osto) tai vuokrasopimus (kuukausittainen maksu) ei ole enää voimassa, joudutaan erikseen neuvottelemaan käytetäänkö aikaa websivun uudelleensuunnitteluun mainittujen selainten uusien versioiden mahdollisten yhteensopivuusongelmien johdosta. Tästä aiheutuvat lisäkulut lisätään laskuun.

Kuvakartta. Sisäiseen navigointiin. (Ei sisälly pakettihintaan websivuille jotka ovat kooltaan pienemmät kuin kuusi sivua.)

3. Valokuvat

Valokuvien ottaminen ja logon luominen websivulle laskutetaan erikseen.

4. Verkkokaupat

Websivujen sisältämien tuotteiden teksti ja graafinen sisältö tulee toimittaa asiakkaan toimesta.

Täytyy ymmärtää, että työn alussa ennen sopimuksen allekirjoittamista arvioidut kustannukset todennäköisesti muuttuvat. Syystä että valmis webkauppasivu sisältää erilaisia määriä tuotteita, kategorioita, valokuvia, normaaleja sivuja ja niin edelleen. Täydennysosa A sisältää arviot näistä kustannuksista ja asettaa lähtökohtaiset hinnat tälle sopimukselle. Aineistossa tai websivulla mainitut hinnat muuttuvat työn vaativuuden ja koon mukaan. Asiakas ja Web2Fix Oy molemmat hyväksyvät, että kyseinen täydennysosa A ja/tai täydennysosa B määrittelee summan yllä mainittujen palvelujen luomisesta.

Kuukausittaisessa maksusopimuksessa:
Jos asiakas haluaa websivulle lisäyksiä tai muutoksia mistä ei ollut sopimuksen luomisen yhteydessä mainintaa, lisätään tästä aiheutuvat kustannukset ennalta sovitun kuukausimaksun päälle.

Lisenssin osto:
Jos websivun luonnin aikana (sopimuksen hyväksymisen jälkeen) asiakas haluaa tehtävän muutoksia tai lisäyksiä, josta ei ollut sovittu, lisätään tästä aiheutuvat kustannukset ennalta sovitun maksun päälle.

Pakettiin sisältyy yhteensä 2 tuntia käytettävän kauppaohjelmiston opetusta. Kaukopuheluhinnat lisätään aikaisemmin mainittuihin pakettihintoihin. Kaksi tuntia ylittävä opetus ja konsultaatio veloitetaan tuntimaksulla.

Jälkeenpäin lisättävät tuotewebsivut, tuotteet tai valokuvat jo valmiiseen hakukoneille mainostettavissa olevaan websivustoon veloitetaan tuntimaksuna alla määritellyn mukaisesti.

5. Palvelut

Tämä sopimus sisältää kaikki edellämainitut palvelut plus:

Sivun uudelleenohjaus / Liitännäis (plug-in) -teknologia. Javascript ohjelmointi -pohjainen websivun uudelleenohjaus, mikä perustuu käyttäjän Internetselaimen, liitännäisten, monitorin erottelukykyyn (resoluutio) sekä alustaan. On huomioitavaa, että jos ylimääräisten ennalta suunnittelemattomien websivujen luonti ontarpeen ottaakseen huomioon tiettyjen selainten, liitännäisteknologioiden, monitorin resoluutioiden tai alustojen erilaisuudet, saattaa siitä aiheutua erillisiä lisäkustannuksia.

Grafiikan luonti. Tämä mukautettu paketti määrittelee että Web2Fix Oy luo tai vastaanottaa asiakkaalta kaikki vaadittavat graafiset elementit, jotta asiakkaan websivu saadaan tehtyä lopulliseen muotoonsa. Tämä ei sisällä: yritysimagon (logo), avustavien kuvien, animaation, valokuvien ja bannerien luomista tai uudelleensuunnittelua.
a
Flash. Makromedia Flash on aina yksi vaihtoehto ja sopimuksemme yksityiskohtainen määrittely suoritetaan täydennysosa A:ssa. Vaikkakin työskentely Flash:n kanssa laskutetaan tuntityöskentelynä, Web2Fix Oy määrittelee asiakasta suojellakseen etukäteen enimmäismaksun täydennysosa A:han. Web2Fix Oy takaa pyrkivänsä työskentelemään tehokkaasti niin ettei asiakas joutuisi maksamaan määriteltyä maksimihintaa.

DHTML (Dynamic HTML) -teknologia. Tämä mukautettu paketti määrittelee DHTML teknologian käyttämisen. DHTML websivu ohjelmoimisen hinnoittelu määritellään täydennysosa A:ssa. Asiakas ymmärtää että DHTML teknologia ei saata toimia vanhemmissa selaimissa, eikä se ole välttämättä yhteensopiva muiden selaimien välillä.

Sähköinen kaupankäynti. Tämä mukautettu paketti määrittelee sähköisen kaupankäynnin mahdollistavan sivun käyttämistä. Jos ostoskori-toiminnon käyttämistä tarvitaan asiakkaan websivulla, löytyy hinnoittelu täydennysosa A:sta.

Turvasertifikaatti. Jos asiakas käyttää sähköistä kaupankäynnin mahdollistavaa websivua, on suositeltavaa hankkia turvasertifikaatti verkon yli tapahtuvien pankkitapahtumien suojaksi. Asiakkaan on hyvä tietää, että ilman turvasertifikaattia ostoskori-toiminnon suunnittelu saattaa olla rajoitettu.

Kauppiastili. Asiakas tarvitsee kauppiastilin pystyäkseen hyväksymään luottokortteja verkossa. Jos turvallinen kauppiastili on tarpeellinen, asiakasta joudutaan veloittamaan siitä erikseen.

Reaaliaikainen luottokortin käsittely. Paljon kauppaliikennettä omaavan websivun on suositeltavaa käyttää reaaliaikaista luottokortin käsittelyä. Tässä tapauksessa Web2Fix Oy auttaa asiakasta hankkimaan kyseisen palvelun. Kaikki palvelusta aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla tämän sopimuksen lisäksi.

Tietopankit. Tietopankin luominen on maksutonta.

Koulutus. Pakettiin sisältyy yhteensä 2 tuntia käytettävän hallintasivuston opetusta. Kaukopuheluhinnat lisätään aikaisemmin mainittuihin pakettihintoihin. Kaksi tuntia ylittävä opetus ja konsultaatio veloitetaan tuntimaksulla.

6. Lisäkustannukset

Asiakas hyväksyy korvaamaan ostosumman Web2Fix Oy:lle mistä tahansa projektin suorittamisen kannalta kriittisen osan hankinnasta.

Esimerkkejä näistä kriittisistä osista:

7. Korjaukset ja muutokset

Web2Fix Oy:n toimintaperiaatteisiin kuuluu tarjota asiakkailleen erinomaista palvelua. Se on sopimuksemme henki ja Web2Fix Oy:n kantava voima. Siihen vedotenkin me kannustamme asiakasta tuomaan julki omat toiveensa ja panoksensa suunnitteluprosessiin.

Web2Fix Oy ymmärtää, kuitenkin, että asiakas saattaa toivoa merkittäviä muutoksia sivuihin, jotka ovat tehty jo valmiiksi vastaamaan asiakkaan vaatimuksia. Tätä silmällä pitäen, on huomioitavaa että sopimuksemme ei sisällä ehtoa merkittäviin muutoksiin tai lisäyksiin, mikä ylittäisi ennalta asetetun työmäärän [täydennysosa A]. Asiakkaan vaatiessa merkittäviä muutoksia websivuun sen jälkeen, kun sivu on jo valmistettu asiakkaan vaatimuksiin, voidaan sitä pitää samana asiana kuin kokonaan uuden sivun luomista.

Eräitä esimerkkejä merkittävistä muutoksista sivuun ovat:

Asiakkaat, jotka ennakoivat vaihtavansa usein websivujensa ulkonäköä suunnitteluprosessin aikana ja asiakkaat, jotka haluavat olla tiiviisti mukana sivujen luonnissa. Heitä kannustetaan tekemään sopimus mikä ylittää sivujen maksimimäärän. Jos asiakas pyytää laajamittaista sivujen muokkausta sen jälkeen kun sivujen maksimimäärä on saavutettu, Muutospyyntö-lomake arvioiduilla kustannuksilla annetaan asiakkaalle ennenkuin muutokset suoritetaan.

Sopimuksessa tulee aina olemaan katettu kohtalaiset muutokset sivujen valmistuksen aikana sekä sivujen valmistumisen jälkeen olevana ilmaiskuukauden aikana.

8. Sivujen muokkaus kolmannen osapuolen tai asiakkaan toimesta

Jotkut asiakkaat haluavat itsenäisesti muokata tai päivittää valmiita websivujansa. On huomioitava, että Web2Fix Oy ei ole vastuussa asiakkaan tai asiakkaan edustajan tekemistä mahdollisista vahingoista. Kaikki suoritettavat korjaukset laskutetaan alkavan tunnin mukaan. [minimilaskutus: yksi(1) tunti]

9. Webhotellipalvelu

Asiakas ymmärtää, että heillä on rajattu pääsy sivuilleen ja cgi-bin hakemistoon FTP :n välityksellä. Asiakas myös ymmärtää, että jos webhotellipalvelun käyttöjärjestelmä ei ole Unix-pohjainen, standardi CGI-ohjelmistoei välttämättä toimi ja korvaavan järjestelmän hankkiminen saattaa luoda lisäkustannuksia.

10. Hakukonerekisteröinti

Web2Fix Oy optimoi asiakkaan websivun asiaankuuluvilla otsikoilla, avainsanoilla, kuvauksilla sekä teksteillä ja lähettää sivun tärkeimpiin hakukoneisiin sekä luetteloihin. Web2Fix Oy tarjoaa myös optimoitua hakukone- ja mainossivupalveluja. Jos optimoitu hakukone- ja sivunmainostuspalvelu otetaan käyttöön, tarvitaan siihen asiakkaan allekirjoitus.

11. Työaikataulu ja valmistumispäivämäärä

Web2Fix Oy toimittaa ensimmäisen luonnoksen websivusta kolmenkymmenen (30) päivän päästä siitä hetkestä, kun Web2Fix Oy on saanut allekirjoitetun sopimuksen, etumaksun ja alustavaa ohjeistusta websivun yleisestä ulkonäöstä asiakkaalta. Asiakas toimittaa Web2Fix Oy:lle kaiken sisällön mitä tarvitaan valmiin websivun tekemiseen, mukaanlukien tekstit, yrityslogo ja kuvat (ellei ole erikseen sovittu, että Web2Fix Oy valmistaa ne tai osan niistä). Tämän vaiheen tultua valmiiksi asiakkaalla hyväksytetään websivun alkeellinen ulkonäkö. Kun hyväksyntä on saatu, voi varsinainen työ projektin loppuunviemiseksi alkaa.

Kun sivusto on saatu valmiiksi, asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostilla tai kirjeellä sekä lähetetään loppumaksu.

12. Ylläpidon vapaajakso

Tämä sopimus sisältää pienimuotoisen websivun ylläpidon normaaleille sivuille (ei verkkokauppasivut) yhden kuukauden ajan. Vapaajakso pitää sisällään linkkien päivittämisen, pienimuotoisten muutosten tekeminen (lauseen tai kappaleen vaihtaminen).

Se ei sisällä melkein kaikkien tekstien tai kuvien vaihtamista uuteen. Jos joku muu kuin Web2Fix Oy, (esimerkiksi asiakas tai asiakkaan edustaja) yrittää päivittää asiakkaan sivuja, aika sen korjaamiseen laskutetaan alkavalta tunnilta, mitä ei sisällytetä päivittämisaikaan. Yhden kuukauden huoltojakso käynnistyy sinä päivänä, kun asiakas allekirjoittaa sopimuksen.

Asiakkaan toivomat muutokset kyseisten rajojen ulkopuolelta laskutetaan alkavalta tunnilta, mikä pätee lisätyöhön, joka ylittää yllä määritellyt enimmäismäärät. Kyseisiä palveluita ovat:

13. Pidennetyt huoltosopimukset

Huoltosopimusten ehdot tullaan luettelemaan käyttäen yhtä tai kahta menetelmää.

Kuukausittainen "Kiinteä hinta" -huoltosopimus, maksetaan kerran kuussa, sisältää 2 tuntia muutosaikaa per kuukausi, mikä sisältää uusien sivujen ja myyntituotteiden muutoksien tekemisen. Sopimus on maksettava joka kuukausi, oli kaksi tuntia muutosaikaa käytetty tai ei. Jos muutoksien tekemiseen kuluu yli kaksi tuntia, laskutetaan siitä erikseen. Yksityiskohdat ovat lueteltu tässä sopimuksessa.

"Silloin kun tarvitsee" -huoltosopimus, maksetaan kuukausittain. Korkeampi hinnaltaan kuin "Kiinteä hinta" -sopimus, mutta tarjoaa kustannussäästöjä sivuille missä on vähän tai ei ollenkaan tarvetta muutoksille. Kustannukset muodostuvat, kun asiakas toivoo muutoksia (minimilaskutus: 1 tunti). Yksityiskohdat ovat lueteltu tässä sopimuksessa.

14. Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Asiakas on vastuussa, että jokainen osa tekstistä, grafiikasta, valokuvista, suunnittelusta, tavaramerkeistä ja muusta materiaalista mitkä lähetetään Web2Fix Oy:lle tai käytetään websivustossa on asiakkaan omistuksessa tai että asiakkaalla on lupa käyttää kyseisiä materiaaleja. Asiakas puolustaa, vapauttaa vastuusta ja suojelee Web2Fix Oy:tä ja sen aliurakoitsijoita miltä tahansa vaatimuksilta tai kanteilta mitkä saattaisivat ilmetä asiakkaan käyttämien materiaalien käytön johdosta.

15. Projektin toimeksianto

Web2Fix Oy varaa oikeuden käyttää tiettyjä aliurakoitsijoita kyseisen projektin parissa varmistaakseen että työstä tulisi halutun kaltainen ja että se valmistuisi ajallaan. Web2Fix Oy takaa käyttämänsä aliurakoitsijen työn laadun. Kun aliurakoitsijoita tarvitaan, Web2Fix Oy käyttää ainoastaan kyseisen toimialan tunnustamia ammattilaisia.

16. Ikä

Asiakkaan täytyy olla vähintään 18-vuotias voidakseen olla oikeudellisesti kykenevä solmimaan Suomessa lainvoimaisen sopimuksen. Alaikäisen asiakkaan huoltaja voi toimia hänen edustajanaan.

17. Takuut ja velvollisuudet

Asiakas vakuuttaa, että julkaistu materiaali ei ole laitonta, loukkaavaa tai epäeettistä, eikä myöskään webhotellipalvelun, isäntäpalvelimen tai Web2Fix Oy:n käyttöehtojen vastaista. Laiton ja epäeettinen materiaali ja käyttö sisältää (mutta eivät rajoitu pelkästään): pornografia, säädyttömyys, alastomuus, yksityisyyden loukkaaminen, tietokonevirukset, häirintä, massa-/roskapostitus ja laittoman toiminnan tukeminen. Web2Fix Oy:llä on oikeus sulkea sivusto ilman erillistä ilmoitusta.

Asiakas täten hyväksyy korvaamaan mahdolliset vahingot ja vapauttamaan Web2Fix Oy:n vastuusta miltä tahansa vaateelta, joka saattaisi ilmetä yllämainitun kaltaisten materiaalien julkaisun tai käytön seurauksena.

On myös huomioitavaa, että Web2Fix Oy ei julkaise Internetissä informaatiota, jota toinen osapuoli voisi käyttää vahingollisiin tarkoituksiin. Web2Fix Oy ei myöskään luo asiakkaalle pornograafiseksi tai laittomaksi luokiteltavaa websivua. Web2Fix Oy varaa oikeuden määritellä itse mikä on tai ei ole pornograafiseksi luokiteltavaa materiaalia.

Web2Fix Oy ei takaa, että websivusto vastaa asiakkaan odotuksia kävijöiden määrän tai liiketoiminnan suhteen. Ei myöskään voida taata, että se olisi täysin vapaa virheistä tai keskeytyksistä. Web2Fix Oy ei myöskään ole vastuussa mahdollisista yhteysongelmista johtuvista sähköpostin tai sivuston käyttökatkoksista tai muista tapauksista jotka ovat Web2Fix Oy:stä riippumattomia.

18. Vahingonkorvaus

Asiakas hyväksyy, että hän ymmärtää täysin(100%) sopimuksen sillä kielellä millä se on kirjoitettu.

Asiakas on samaa mieltä, että hän puolustaa, hyvittää, pelastaa ja vapauttaa Web2Fix Oy:n vastuusta mistä tahansa ja jokaisesta vaatimuksesta, vastuunalaisuudesta, tappiosta ja maksusta, mukaanlukien asiakkaan sivuston kehittämiseen liittyvistä kohtuullisista asianajajan palkkioista. Tämä sisältää Web2Fix Oy:n, sen edustajiin, aliurakoitsijoihin, henkilöstöön, toimihenkilöihin ja työntekijöihin kohdistetuista velvollisuuksista, jotka saattavat nousta tai johtua mistä tahansa tarjotusta tai suoritetusta tai rakentamaan luvatusta asiakkaan tai asiakkaan edustajien, työntekijän tai myymästä tuotteesta.

Asiakas myös suostuu puolustamaan, hyvittämään ja vapauttamaan Web2Fix Oy:n kaikesta vastuusta ja vastuunalaisuuksista, mitkä saattavat koitua asiakkaan websivuston kautta myytävien tai jaeltavan tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tämä sisältää kolmannen osapuolen omistajan oikeuksien rikkomisen, tekijänoikeusrikkomuksen ja viallisen tuotteen toimittamisen tai harhaan johtavan haitallisen informaation välittämisen toisesta henkilöstä, organisaatiosta tai liiketoiminnasta.

19. Oikeudet sopimuksen päättymisen yhteydessä

Jos asiakas on ostanut Lisenssin hän saa sopimuksen päättymisen yhteydessä sivuston design-sisällön. Web2Fix Oy siirtää, jakaa ja tekee sen saatavaksi asiakkaalle.

Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen kirjatulla kirjeellä kolmen päivän sisällä sopimuksen tekemisestä, 50% etumaksusta palautetaan asiakkaalle. Valmiiksi saatu työ laskutetaan tuntiperiaatteella ja vähennetään etumaksusta, minkä saldo palautetaan asiakkaalle. Jos takaisinmaksupyynnön hetkellä jo valmiiksi saatu työ on enemmän kuin etumaksu kattaa, asiakas on velvollinen korvaamaan tehty työ tuntihintojen mukaan. Mitään osaa etumaksusta ei palauteta ellei hakemusta tehdä kirjatulla kirjeellä kolmen päivän sisällä sopimuksen tekemisestä.

Takaisinmaksupyyntö pitää lähettää kirjatulla kirjeellä Web2Fix Oy:n postiosoitteeseen tai sähköpostiin.

20. Ilmoitukset

Kaikki tämän sopimuksen vaatimat ilmoitukset tai siihen liittyvät annetut ilmoitukset, tulevat olemaan kirjoitetussa muodossa. Ilmoitus toimitetaan asianomaiselle osapuolelle henkilökohtaisesti tai sertifioidulla postilla, postikulut ennakkoon maksettuna tai yleisesti hyväksytyllä yön yli kulkevalla lähetyspalvelulla.

21. Sähköisen kaupankäyntiin liittyvät lait

Aika ajoin hallitukset säätävät lakeja, määräävät veroja ja maksuja(tariffi), mitkä vaikuttavat sähköiseen kaupankäyntiin Internetissä. Asiakas hyväksyy, että asiakas on itse vastuussa kyseisten lakien, verojen ja maksujen noudattamisesta. Asiakas myös suojelee, puolustaa ja vapauttaa vastuusta Web2Fix Oy:n ja sen aliurakoitsijat miltä tahansa vaatimukselta, kanteelta, sakolta, verolta tai maksulta(tariffi) mikä saattaisi syntyä asiakkaan sähköisen kaupankäynnin johdosta.

22. Websivuston ja grafiikoiden omistajuus

Valmiin websivuston tekijänoikeus ja,

LISENSSIN OSTO:
Web2Fix Oy:n luomista grafiikoista keskustellaan asiakkaan kanssa ensimmäisen maksun yhteydessä ja se kirjataan sopimukseen. Asiakas tulee omistamaan design-sisällön ja kaikki kyseistä projektia varten hankitut tai suunnitellut sisällöt (esimerkiksi ohjelmat, valokuvat ja fontit). Web2Fix Oy omistaa projektin tekijänoikeuden.

On huomioitava, että websivuston hallinnollinen osuus on tekijänoikeudellisesti suojattu ja se on Web2Fix Oy:n omistuksessa, eikä sitä siirretä, kopioida tai anneta asiakkaiden tai muiden yritysten haltuun.

VUOKRASOPIMUS:
Websivusto on asiakkaan hallinnassa, kunnes se ostetaan tai niin kauan kuin vuokra on maksettu.

On huomioitava, että websivuston hallinnollinen osuus on tekijänoikeudellisesti suojattu ja se on Web2Fix Oy:n omistuksessa, eikä sitä siirretä, kopioida tai anneta asiakkaiden tai muiden yritysten haltuun.

Oikeudet valokuviin, grafiikoihin, ohjelmistoihin eivät siirry asiakkaalle, vaan pysyvät Web2Fix Oy:n omistuksessa. Web2Fix Oy ja sen aliurakoitsijat pidättävät oikeuden esitellä tekemänsä työt näytteinä kunkin portfoliossa.

23. Oikeudenkäynti

Kaikki mahdolliset kiistatilanteet riitautetaan ja sovitellaan Helsingissä. Tämä sopimus hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

Allekirjoittanut tai hänen edustamansa järjestö tai yritys hyväksyy tämän sopimuksen ehdot, edellytykset ja määrittelyt. Jokainen muutos tai lisäys sopimukseen täytyy luoda kirjallisena ja olla molempien osapuolten allekirjoittama.

24. Lisenssinostosopimuksen maksaminen

Työ aloitetaan vasta, kun 50%:a koko summasta on saapunut tilille.

Web2Fix Oy:lle kohdistetut maksut suoritetaan seuraavanlaisella aikataululla:

Jos sopimuksen kokonaiskustannus on alle 1000 € + ALV, suoritetaan maksu sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Kaikki mahdolliset lisäkustannukset rakennusvaiheessa laskutetaan websivuston valmistumisen yhteydessä. Loput mahdolliset kustannukset suoritetaan projektin valmistumisen yhteydessä.

Sivusto lisätään Internetin hakukoneisiin vasta kun viimeinen maksu on suoritettu. Kaikki maksut suoritetaan euroina (€).

Web2Fix Oy pidättää oikeuden estää sivuston näkymisen Internetissä, kunnes viimeinen maksu suoritetaan. Jos on odotettavissa, että maksu viivästyy, ole hyvä ja ota yhteyttä Web2Fix Oy:n viipyilemättä, niin vaihtoehtoista maksusuunnitelmasta pystytään sopimaan. Mahdollisissa perintätapauksissa asiakas suostuu korvaamaan kaikki tämän prosessin aiheuttamat kulut. Tämä sopimus tulee voimaan vasta, kun Web2Fix Oy on sen allekirjoittanut. Siitä huolimatta missä tämä sopimus on allekirjoitettu, asiakas hyväksyy että mahdollisten kiistatilanteiden ilmetessä sopimus riitautetaan ja sovitellaan Helsingissä.